Deze week ontvingen sommige boeren een briefje van Campina. Dat boeren continu bezig zijn met het milieu en het verduurzamen van de sector weten we achter de schermen wel. Maar weet u dat als ”buitenstaander” of zoals we dat zo mooi noemen ”burger” dat ook?

De Best presterende bedrijven in 2015 ontvingen dit briefje. Een welkome motivatie in tijden dat de sector flink ondeDuurzame veehouderijr druk staat met zowel de melkprijs als met de kritiek van vegetariërs, activisten en de voedingsindustrie.

Wat doen boeren nu eigenlijk om te innoveren op Duurzaamheid?

Nou we hebben bijvoorbeeld Maatlat duurzame veehouderij!

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Fijn stof

De eisen worden steeds hoger maar daardoor staat de Nederlandse veehouderij wel in de top op gebied van Duurzaamheid & Welzijn en ik vind dat we daar best trots op mogen zijn! De MDV werkt nauw samen met diverse Duurzame veehouderijdeskundigen en het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) zo groeien jonge toekomstige boeren ook mee met de (duurzame) eisen van deze tijd.