Listeriose ofwel Listeria is een groot probleem in de Nederlandse melkveehouderij. Het zorgt voor een groot percentage uitval en de gezondheidskosten per saldo schieten omhoog. Behandeling komt vaak te laat omdat de symptomen te laat ontdekt worden. Listeriose wordt veroorzaakt door Listeria monocytogenes, een in aarde en grondwater levende (saprofytaire) bacterie, die voorkomt bij mens en dier.

Listeriose Oorzaak

De meeste besmetting gebeurd via bodem en dieren. Vaak is de besmettingsbron kuilvoer doordat de bacteria Listeria goed kan overleven in een natte kuil met hoge pH en in beschimmelde kuil. Doordat het ook in de bodem kan zitten, komt het soms ook voor dat het via het hooi de stal binnenkomt. Denk hierbij aan de aanwezigheid van zand door bijvoorbeeld molshopen bij de winning van het hooi. Een ander risico zijn kort afgegraasde weides.

Listeriose Symptomen.

Wanneer een geit aan Listeria lijd zal deze ander gedrag gaan vertonen. Acute Listeria is te herkennen aan het gedrag van de geit en de trillende oogleden. De geit vertoont verwarring en disbalans met bewegen. In een verder gevorderd stadia zal deze echter nog maar 1 kant op kunnen lopen. Het is zaak dat bij detecteren gelijk actie word genomen om de geit te redden. Zelfs wanneer deze er van geneest zal dit een groot effect op dier en melkgift betekenen. Listeriose kent 3 verschijningsvormen: de hierboven genoemde hersenvliesontsteking, abortus en bloedvergiftiging (sepsis).

Behandeling

Acute Listeria word over het algemeen aangepakt door antibiotica. Let wel op dat de markering voldoet aan de eisen en dat deze volgens de richtlijnen afgetapt word en de wachttijd in acht genomen word. Daarnaast bent u ook verplicht de aanprik datum van de medicatie te noteren in de daarvoor bestemde ruimte op het flesje en ook in de boekhouding.

Wil je meer weten over Listeriose bij mensen en geiten? Klik hier voor de site van de RIVM
Lysteria bij geiten