Bodembeheer, ingewikkeld maar zo belangrijk! Naast het zorgen voor de dieren, zorgen boeren ook goed voor het land. Daar komt immers ook het voer voor de dieren vandaan. De boeren moeten nauwkeurig werken om alles in balans te houden. Indien de boer dit niet goed voor elkaar heeft zal het land ‘’schraal’’ worden en zitten er te weinig nutriënten in de bodem. Dit kost verlies aan gewas maar ook aan kwaliteit van het voer wat van het land af komt.

Duurzaam bodembeheer

Er zijn 3 hoofdpijlers als het gaat om duurzaam bodembeheer: Organische stof, Bodemleven en Bodemstructuur. Een gezonde bodem is een bodem met hoog rendement. Een bodem waar vele jaren een gezond gewas met hoge opbrengst op geoogst kan worden. De bodem heeft een goede ‘’weerstand’’ door een evenwichtige samenstelling en actief bodemleven. Alles in balans is het streven!

Organische stof

Bij de afbraak van Organische stof (OS) spelen schimmels en bacteriën een grote rol. Schimmels wat meer bij de langzaam verteerbare vezels, bacteriën meer bij de snel afbreekbare stikstof rijke delen.
Ook omgevingsfactoren spelen een rol bij de snelheid van Organische stof afbraak. Je kunt hierbij denken aan temperatuur, vocht en bodemeigenschappen. Bij de afbraak van OS komt stikstof (N) vrij.
De bodemtemperatuur heeft sterk invloed op  de tijd dat ammonium en nitraat vrijkomen uit Organisch materiaal.

Bodemleven en bodemstructuur

Het geheel van ‘’eten en gegeten worden’’ is het bodemvoedselweb. Het voedsel in de bodem is afkomstig uit levende wortels en dood organisch materiaal. Het bodemleven zorgt voor een gezonde bodem door lucht en voedsel inlaat. Het grootste nut is de afbraak en opbouw van OS, N- Levering, ziektewering en het bodemleven zorgt voor een goede bodemstructuur.

Tips

  • Zorg voor een goede bodemstructuur, het bodemleven heeft lucht nodig.
  • Onderwerken van gewasresten zorgt dat veel ziekteverwekkers zoals bladvlekken ziekte in mais geen kans krijgen.
  • Zorg voor een gevarieerd en regelmatig aanbod van OS, het bodemleven is hierbij gebaat.
  • Graaf een profielkuil om je grond te scoren! (kruimig/ poriën enz.)
  • Meer structuur en een goede eiwitbalans kan de mestkwaliteit en vertering van de dieren verbeteren.
  • Zorg voor goede afwatering van overtollig water.
  • Wees zuinig met de bodemstructuur en de bewerking van de grond. (doorzaai ipv herinzaai, minder diep ploegen of frezen, bandenspanning controleren, niet over natte grond rijden)
Wil je meer weten over dit ingewikkelde maar zeer interessant en belangrijk onderwerp?
Koeien & Kansen is een zeer uitgebreid project dat zich bezig houd met dit onderwerp.